הצלחת המשרד

ת״א 14489-03-09 טיולי סמי נ׳ עיריית הכרמל ואח׳

תקציר: משרדנו ייצג רשות מקומית כאשר חברת היסעים הגישת נגדה תביעה ע״ס 966,036 ש״ח, בה נטען כי מגיע לה תשלום עבור שירות שסופק. 

לאחר דיון משפטי ארוך, בית המשפט קבע כי התובעת, חברת ההיסעים, לא עמדה בנטל ההוכחה, התובעת התנהלה בחוסר תום לב כאשר לא התייחסה להליכים קודמים או מקבילים או הסכמים בין הצדדים. בית המשפט דחה את כל טענות התובעת ואת תביעה עצמה. 

סע"ש 28399-06-13 קונטאר נ׳ מועצה מקומית עוספיא

תקציר: עובד הרשות המקומית שפרש לגימלאות הגיש תביעה במסגרתה טען כי זכאי הוא לתנאי פרישה מועדפים, מוגדלים ולדרגת פרישה. משרדנו ייצג את הרשות המקומית, הוביל קו הגנה איתן, ולאחר מס׳ דיונים, הצגת ראיות ושמיעות עדים, בית הדין האזורי לעבודה בחיפה קיבל את טענות משרדנו ודחה את התביעה, תוך חיוב התובע בהוצאות משפט ושכ״ט עו״ד.

סע״ש 39064-09-16 ביטון ואח' נ' עיריית קרית שמונה ואח'

תקציר: מינוי מנהלת אגף כח אדם בעיירה לא התאים לאופוזיציה ואלו הגישו תביעה בטענה כי המינוי פסול והיה משיקולים פוליטיים כאשר התביעה נועדה לסכל את המינוי. משרדנו ייצג את העירייה, ראש העיר ומנכ"ל העירייה ולאחר שתי דיוני הוכחות, חקירות עדים, האמת יצאה לאור. טענות העירייה התקבלו במלואן, והתביעה נגד העיירה נדחתה תוך חיוב התובעים (אופוזיציה) בהוצאות משפט ושכ"ט עו”ד.

סע״ש 26776-11-12 עיסמי נ׳ מועצה מקומית עוספיא ואח׳

תקציר: תביעה זו עוסקת בטענת התובע לפיצוי בסך של 1,196,814 ש״ח בגין הפסדים שלכאורה נגרמו לו, לטענתו, עקב התנהלות הנתבעות, בכל הקשור בתשלום גימלתו. בנוסף מבקש התובע גם פיצויי פיטורים. משרדו הגן על הרשות המקומית והדף את טענות התביעה, כאשר בסופו של יום, בית הדין האזורי לעבודה קבע כי דין תביעת התובע על כל עילותיה – להידחות.

 

ת״א 40791-07-16 מכללת שלום בע״מ נ׳ עיריית טייבה

תקציר: מכללת שלום בע״מ (לקוחת המשרד) הגישה שתי תביעות נגד עיריית טייבה בגין אי תשלום עבור מתן שירות, אי קיום חוזה בתום לב ופיצויי קיום חוזה. בשם המכללת שלום משרדנו ניהול הליך משפטי ולאחר הגשת כל הראיות, חקירת כל העדים הרלוונטים, בית המשפט הציע כי העירייה תשלום למכללת שלום סך של 450,000 ש״ח אשר סך של 150,000 ש״ח מהווים פיצוי קיום חוזה, בנוסף להוצאות משפט ושכ״ט עו״ד.

 

ת"א 54767-01-16 עיריית חיפה נגד צור מיגון ואח'

תקציר: עיריית חיפה הגישה תביעה בסך של 768,526 ש"ח (קרן) נגד חברה בע"מ ובעלי החברה (לקוחות המשרד). העירייה טענה כי בעל החברה נמנע מתשלום ארנונה עירונית מספר שנים ועושה שימוש בלתי חוקי חברה עת הבריח נכסים והסתתר מאחורי מסך ההתאגדות ולכן ביקשה העירייה לחייב את בעל החברה בחוב של החברה עצמה אשר בצירוף הפרשי הצמדה וריבית עולה על מיליון ש"ח. לאחר מאבק עיקש, יסודי, משרדנו הצליח להפריח את טענות העירייה תוך הוכחה כי העירייה עצמה התרשלה בחיוב שגוי של החברה. בית משפט השלום בחיפה דחה את התביעה נגד החברה ובעל המניות תוך חיוב העירייה בהוצאות משפט ושכ"ט עו”ד.

 

ע"א 45121-01-19 עיריית חיפה נגד צור מיגון ואח'

העירייה לא יכלה להשלים עם דחיית התביעה שהגישה, פעלה להגשת ערעור, אך לאחר ייצוג משרדנו גם בערעור שוכנעו הרכב של שלושה שופטי בית המשפט המחוזי בחיפה כי לערעור אין סיכוי ובהתאמה העירייה הודיעה על משיכת הערעור. בית המשפט הנכבד חייב את העירייה בהוצאות אשר נגרמו הלקוח המשרד.

ת״א 58841-03-16 סאלח סאלח נ׳ מ.מ עוספיא

תקציר: מתכנן פרויקט הגיש תביעה נגד הרשות המקומית בטענה כי האחרונה חייבת לו שסך של כ- 148,000 ש״ח. משרדנו הגיש הגנה בשם הרשות המקומית, ניהול משפט מלא לרבות חקירות עדים, ובסופו של יום קבע בית המשפט הכבד כי יש לדחות את התביעה במלואה, תוך חיוב המכנון בהוצאות משפט ושכ״ט עו״ד.

עת״מ 41173-06-19 כיוף ואח׳ נ׳ מנצור ואח׳

תקציר: עתירה מינהלת הוגשה נגד המועצה המקומית עוספיא וראש המועצה במסגרתה נטען כי פעולת ראש המועצה בהצטרפותו לתאגיד מים וביוב בוצעה באופן בלתי חוקי, ללא סמכות והחלטת המועצה אשר אישרה בשנת 2017 את הצטרפות התאגיד (שהוצאה לפועל בשנת 2019) הינה חסרה ולכן אינה תקינה.

משרדנו משמש יועץ משפטי למועצה המקומית עוספיא, ובשם המועצה והעומד בראשה, בתגובה לעתירה ובדיון בעתירה, דחיינו את טענות העותרים, החל מהעלאת סף נגד העתריה וכלה בטענות לגופו של עניין לרבות המשכיות שלטונית, דוקטירינת הבטלות היחסית, מועד תחילת השיהוי, ההבדל בין יישום החלטה מינהלית לקבלת החלטה מינהלית.

בסופו של יום בית המשפט הנכבד אישר את פעולות הרשות המקומית, קבע כי העתירה הוגשה בחוסר ניקיון כפיים ושיהוי, ודחה את העתירה לגופה תוך חיוב העותרים בהוצאות משפט ושכ״ט עו״ד.